Informatie

Welkom op de website van onze school.

Onze school staat voor...

Kinderen voorbereiden op het goed kunnen participeren in de samenleving van morgen. Dat vraagt van onze school meer dan kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Breed leren en ontwikkelen in een veilige omgeving, waarbij persoonlijke betrokkenheid tussen leerlingen, teamleden en ouders zowel voorwaarde als doel is.

Onze missie:
Kennis vergaren, met aandacht voor openheid, respect en zelfstandigheid
(openheid, respect, zelfstandigheid, dat is ons beleid)